ชุดติดตั้งครอบชนผนัง ตราเพชร

0.00฿

ใช้ติดตั้งครอบชนผนัง ทดแทนการใช้ปูนทราย และป้องกันการรั่วซึม