กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

0.00฿

คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือพนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง