เหล็กเส้น/เหล็กรูปพรรณ

เหล็กท่อดำ / Round Pipe (บาท/เส้น)

0.00฿

เหล็กเส้น/เหล็กรูปพรรณ

เหล็กฉาก / Equal Angle (บาท/เส้น)

0.00฿

เหล็กเส้น/เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรางน้ำ / C-Channel (บาท/เส้น)

0.00฿

เหล็กเส้น/เหล็กรูปพรรณ

เหล็กไอบีม / I-Beam (บาท/เส้น)

0.00฿

เหล็กเส้น/เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)

0.00฿